Databáze dobrých firemních praxí

Částečné úvazky

Práce na částečný úvazek nastane, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatel dohodnou na kratší pracovní době než je doba stanovená zákonem, tj. při plném úvazku 40h týdně. Za kratší pracovní dobu pak zaměstnanci náleží i příslušně zkrácená mzda či plat. Kratší pracovní doba může být sjednána přímo v pracovní smlouvě (či jiné dohodě) a to buď ústně či písemně.

Firemní mateřská školka

Prvním předpokladem pro úspěšné založení a provoz firemní školky je podrobná znalost relevantní české legislativy. Pokud by školka nesplňovala požadavky stanovené zákonem, mohlo by se snadno stát, že při kontrole bude nařízeno ukončení její činnosti. Tato situace by zcela jistě byla pro každou firmu negativním PR a příliš vysokým finančním rizikem. Zřízení firemní školky je totiž jedním z nejdražších HR programů na podporu slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Zásadní je mít jasnou představu o tom, jak staré budou děti v plánované firemní školce a zda v ní budou umístěny v tzv. denním režimu péče či nikoliv.

Flexibilní pracovní doba

Nabídka flexibilní (neboli pružné) pracovní doby většinou ve firemním prostředí znaměná, že si zaměstnanci a zaměstnankyně její začátek a konec mohou volit sami s tím, že je zaměstnavatelem předem určena jistá pevná část dne, kdy mají všichni povinnost být osobně přítomni na pracovišti z důvodu různých schůzek, porad a týmové spolupráce. Je to jeden z nejoblibenějších benefitů sloužících k podpoře sladění osobního a pracovního života pracovní síly. Spíše než finanční náklady přináší jeho implementace náklady organizační.

Management mateřské a rodičovské dovolené

Velkou výzvou pro zaměstnavatele je často, co s rodiči, kteří se vrací po mateřské/rodičovské dovolené.

Variantami, které mohou jak zaměstnaným tak zaměstnavateli pomoci jsou:

  • před nástupem na rodičovskou dovolenou je dobré se zaměstnancem/zaměstnankyní provést rozhovor: jaká je představa zaměstnance/zaměstnankyně po RD? Chce se vrátit na původní místo?
  • důležité je udržovat kontakt s rodiči na rodičovské dovolené. Ten může probíhat např. formou zasílání informačních emailů, zahrnutí do firemních mailing listů, zasílání pozvánek na neformální akce (např. mikulášská apod.).
  • možností je také nabídnutí spolupráce na částečný úvazek, pružnou pracovní dobu.

Práce z domova

Je jednou z nejvyužívanějších flexibilních forem práce. Lze využít jednorázově (např. při nemoci zaměstnance /zaměstnankyně nebo jeho/jejího dítěte, při sněhových kalamitách) nebo pravidelně (např. každá středa). Při práci z domova odpadá mnohdy časově náročné dojíždění, pracující není rozptylován nepracovními podněty (dotazy kolegů, telefony apod.). Zároveň klade vysoké nároky na sebedisciplínu, organizaci práce a pochopení ze strany ostatních členů rodiny.

Sdílené pracovní úvazky/Job-Sharing

Sdílené pracovní místo (job-sharing) je práce dvou (či více lidí), kteří sdílejí jedno pracovní místo, jednu pracovní náplň.
Dva zaměstnaní sdílejí stejnou pracovní náplň, ze které plyne i vyvážený podíl na mzdě, nároku na dovolenou apod.

Stlačený pracovní týden

Znamená, že pracovní doba je odpracována v méně delších dnech (např. u plného úvazku – 3 dny po 12h a 1 den 4 hodiny apod.). Maximální denní doba práce je 12h. Odpracované hodiny navíc jsou prací přesčas, zaměstananci nebo zaměstnankyni za ně přísluší mzda či plat s příplatkem za práci přesčas nebo náhradní volno. Stlačení pracovního týdne umožňuje rodičům sladit pracovní život s péčí o děti, je vhodný pro studující.

Volnočasové benefity

Volnočasovými benefity oceňuje zaměstnavatel své zaměstnance a zaměstnankyně. Může jít o příspěvky na dovolenou, sport, reakreaci, stravenky a nebo o systém, kdy si každý zaměstnaný vybere do určité částky benefit dle svého výběru (tzv. cafeterie).

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect