Databáze dobrých firemních praxí

Management mateřské a rodičovské dovolené

Velkou výzvou pro zaměstnavatele je často, co s rodiči, kteří se vrací po mateřské/rodičovské dovolené.

Variantami, které mohou jak zaměstnaným tak zaměstnavateli pomoci jsou:

  • před nástupem na rodičovskou dovolenou je dobré se zaměstnancem/zaměstnankyní provést rozhovor: jaká je představa zaměstnance/zaměstnankyně po RD? Chce se vrátit na původní místo?
  • důležité je udržovat kontakt s rodiči na rodičovské dovolené. Ten může probíhat např. formou zasílání informačních emailů, zahrnutí do firemních mailing listů, zasílání pozvánek na neformální akce (např. mikulášská apod.).
  • možností je také nabídnutí spolupráce na částečný úvazek, pružnou pracovní dobu.

Allianz pojišťovna

Jedna z oblastí, za kterou byla Allianz pojišťovna oceněna v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti, je aktivní přístup k rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Se svými zaměstnanými se firma snaží řešit management MD/RD počínaje odchodem na mateřskou dovolenou. Probíhají osobní schůzky s nastávajícími matkami a personálním konzultantem či konzultantkou. Vzájemnou dohodou jsou stanovena pravidla udržování kontaktu v průběhu M/RD, je diskutována představa zaměstnankyně o délce rodičovské dovolené.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostávají rodiče firemní časopis a jsou informováni o změnách na pracovišti a jsou zváni na různé firemní akce. Snahou zaměstnavatele je také zařazení rodičů na původní pozici i po uplynutí rodičovské dovolené, nikoli pouze mateřské – a to nad rámec platné legislativy. V integraci zpět do pracovního procesu pak Allianz nabízí možnost využít některou z forem flexibilního uspořádání pracovní doby, jako jsou zkrácené úvazky, možnost práce z domova a pružná pracovní doba.

Novinkou v letošním roce je kurz Já, práce a rodina, který je zaměřen především na matky malých dětí, které budou mít v kurzu možnost sdílet své zkušenosti, ale také projít tréninkem na komunikační dovednosti. Tento kurz navazuje na workshop Práce, kariéra, rodina… - zvládnu vše nebo si musím vybrat?, který byl realizován v loňském roce a který byl určen pro budoucí rodiče, aby jim pomohl ujasnit si své postoje a hodnoty a vytvořit si představu o slaďování osobního/rodinného a pracovního života ještě před tím, než budou postaveni před nutnost řešit tyto otázky v praxi.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí již ve Firmě roku standardní flexibilní formy práce jako pružnou pracovní dobu, částečné úvazky
a práci z domova a jejich kombinace.

Pro pracující rodiče je zřízen program ČÁP, který ošetřuje odchod na MD/RD, samotný průběh
i návrat zpět do práce. Rovné příležitosti a úspěšnost integrace rodičů po návratu do práce jsou také nově vtěleny do hodnocení výkonu manažerů.

Česká spořitelna je vítězem soutěže Firma roku: Rovné příležitosti v roce 2009.

Ferring-Léčiva

Ferring Léčiva se důkladně věnuje i situaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Na začátku roku 2009 vstoupila v platnost směrnice upravující kontakt s lidmi na MD/RD, která pokrývá všechny fáze MD/RD: odchod, samotný průběh „dovolené“ i návrat do práce. Pro otce má Ferring Léčiva možnost vzít si jeden den volna během prvních dvou týdnů po narození dítěte. Situaci pracujícím rodičům pak ulehčuje také široká škála benefitů, kdy ze sociálního fondu mohou čerpat mimo jiné i příspěvek na úhradu předškolního zařízení péče o děti, na rekreaci a volnočasové aktivity, apod.

GE Money Bank

Posílení profesního uplatnění žen je podpořeno i tím, že mužům je přiznána specifická podpora při zapojení do péče. Každý čerstvý otec může do dvou měsíců dítěte čerpat 5 dní dovolené navíc. Jenom v roce 2009 tento benefit využilo 77 otců. Firma se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům například nabídkou zkrácených úvazků. Dobrou praxi představuje zapojování osob na rodičovské dovolené jako lektorů či lektorek v různých školeních, případně jako koučů pro zaměstnance a zaměstnankyně. Tím dochází k udržení jejich profesionality i využití jejich dosavadních zkušeností pro firmu i v období, kdy jsou možnosti jejich pracovního zapojení omezenější.

Key Plastics Janovice

V průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené je udržována komunikace se zaměstnanci a zaměstnankyněmi tak, aby měli dostatečné informace o novinkách ve firmě. Dostávají firemní časopis, jsou zváni na firemní akce. Pokud existuje vhodné místo, je rodičům na rodičovské dovolené nabídnuto ve formě dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.

Firemní benefity jsou určeny plošně pro všechny zaměstnance, rodiče nejvíce využívají příspěvky na wellness, fitness a kulturu nebo benefity v rámci projektu Péče o zdraví. V posledních letech si rodiče na rodičovské dovolené zřídili klub, v rámci kterého se pravidelně potkávají.

Key Plastics Janovice (dříve Olho Technik) je vítězem posledního ročníku regionálního kola soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, kterou pořádá Gender Studies. V r. 2009 získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny.


Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect