Databáze dobrých firemních praxí

Volnočasové benefity

Volnočasovými benefity oceňuje zaměstnavatel své zaměstnance a zaměstnankyně. Může jít o příspěvky na dovolenou, sport, reakreaci, stravenky a nebo o systém, kdy si každý zaměstnaný vybere do určité částky benefit dle svého výběru (tzv. cafeterie).

Ferring-Léčiva

Ferring Léčiva se důkladně věnuje i situaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Na začátku roku 2009 vstoupila v platnost směrnice upravující kontakt s lidmi na MD/RD, která pokrývá všechny fáze MD/RD: odchod, samotný průběh „dovolené“ i návrat do práce. Pro otce má Ferring Léčiva možnost vzít si jeden den volna během prvních dvou týdnů po narození dítěte. Situaci pracujícím rodičům pak ulehčuje také široká škála benefitů, kdy ze sociálního fondu mohou čerpat mimo jiné i příspěvek na úhradu předškolního zařízení péče o děti, na rekreaci a volnočasové aktivity, apod.

IBM Česká republika

Zaměstnanec/kyně má možnost využívat zkrácené pracovní úvazky a všem zaměstnaným je poskytnuta nadstandardní zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení, k tomu je zajištěno a hrazeno pravidelné očkování pro zájemce/kyně, a pořádá pravidelné tréninky na boj se stresem. Tyto tréninky jsou rovněž přístupné pro všechny zaměstnané, kteří jsou o možnosti účasti informováni prostřednictvím vnitřní elektronické pošty.

Key Plastics Janovice

V průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené je udržována komunikace se zaměstnanci a zaměstnankyněmi tak, aby měli dostatečné informace o novinkách ve firmě. Dostávají firemní časopis, jsou zváni na firemní akce. Pokud existuje vhodné místo, je rodičům na rodičovské dovolené nabídnuto ve formě dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.

Firemní benefity jsou určeny plošně pro všechny zaměstnance, rodiče nejvíce využívají příspěvky na wellness, fitness a kulturu nebo benefity v rámci projektu Péče o zdraví. V posledních letech si rodiče na rodičovské dovolené zřídili klub, v rámci kterého se pravidelně potkávají.

Key Plastics Janovice (dříve Olho Technik) je vítězem posledního ročníku regionálního kola soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, kterou pořádá Gender Studies. V r. 2009 získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny.


Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect