Databáze dobrých firemních praxí

Flexibilní pracovní doba

Nabídka flexibilní (neboli pružné) pracovní doby většinou ve firemním prostředí znaměná, že si zaměstnanci a zaměstnankyně její začátek a konec mohou volit sami s tím, že je zaměstnavatelem předem určena jistá pevná část dne, kdy mají všichni povinnost být osobně přítomni na pracovišti z důvodu různých schůzek, porad a týmové spolupráce. Je to jeden z nejoblibenějších benefitů sloužících k podpoře sladění osobního a pracovního života pracovní síly. Spíše než finanční náklady přináší jeho implementace náklady organizační.
Allianz pojišťovna

Jedna z oblastí, za kterou byla Allianz pojišťovna oceněna v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti, je aktivní přístup k rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Se svými zaměstnanými se firma snaží řešit management MD/RD počínaje odchodem na mateřskou dovolenou. Probíhají osobní schůzky s nastávajícími matkami a personálním konzultantem či konzultantkou. Vzájemnou dohodou jsou stanovena pravidla udržování kontaktu v průběhu M/RD, je diskutována představa zaměstnankyně o délce rodičovské dovolené.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené dostávají rodiče firemní časopis a jsou informováni o změnách na pracovišti a jsou zváni na různé firemní akce. Snahou zaměstnavatele je také zařazení rodičů na původní pozici i po uplynutí rodičovské dovolené, nikoli pouze mateřské – a to nad rámec platné legislativy. V integraci zpět do pracovního procesu pak Allianz nabízí možnost využít některou z forem flexibilního uspořádání pracovní doby, jako jsou zkrácené úvazky, možnost práce z domova a pružná pracovní doba.

Novinkou v letošním roce je kurz Já, práce a rodina, který je zaměřen především na matky malých dětí, které budou mít v kurzu možnost sdílet své zkušenosti, ale také projít tréninkem na komunikační dovednosti. Tento kurz navazuje na workshop Práce, kariéra, rodina… - zvládnu vše nebo si musím vybrat?, který byl realizován v loňském roce a který byl určen pro budoucí rodiče, aby jim pomohl ujasnit si své postoje a hodnoty a vytvořit si představu o slaďování osobního/rodinného a pracovního života ještě před tím, než budou postaveni před nutnost řešit tyto otázky v praxi.

Citibank

V rámci Citi byly celosvětově vyvinuty a uplaťnována práce na částečný úvazek. Mimo to jsou využívány i další formy flexibilní práce: pružná pracovní doba, práce mimo pracovní místo, stlačený pracovní týden a sdílené pracovní pozice.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí již ve Firmě roku standardní flexibilní formy práce jako pružnou pracovní dobu, částečné úvazky
a práci z domova a jejich kombinace.

Pro pracující rodiče je zřízen program ČÁP, který ošetřuje odchod na MD/RD, samotný průběh
i návrat zpět do práce. Rovné příležitosti a úspěšnost integrace rodičů po návratu do práce jsou také nově vtěleny do hodnocení výkonu manažerů.

Česká spořitelna je vítězem soutěže Firma roku: Rovné příležitosti v roce 2009.

IBM Česká republika

„Flexible Office Program“ - flexibilní pracovní doba, jde o pružné rozvržení týdenní pracovní doby takovým způsobem, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám zaměstnance/-kyně i zaměstnavatele, možnost práce z domova či z jakéhokoliv jiného místa, než je pracoviště. Zaměstnanec/-kyně je pro tyto účely vybaven/a příslušným HW a SW.

Key Plastics Janovice

Pro všechny pracovníky a pracovnice je otevřeno tzv. flexikonto, které umožňuje uschovávat si napracované hodiny a pak je v případě potřeby využít. Pracovníci a pracovnice ve svém flexikontu automaticky 20 hodin, které mohou využít, i když ještě žádný přesčas nemají, a které si napracují později.

Vodafone Czech Republic

Vodafone nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním různé formy flexibility: mimo stlačený pracovní týden to jsou ještě: flexibilní pracovní doba, práce na směny, posun začátku pracovní doby, možnost práce o víkendech namísto pracovních dnů a zkrácené pracovní úvazky. Dále to jsou flexibilní místa výkonu (homeworking, teleworking...).Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect