Databáze dobrých firemních praxí

Sdílené pracovní úvazky/Job-Sharing

Sdílené pracovní místo je práce dvou (či více lidí), kteří sdílejí jedno pracovní místo, jednu pracovní náplň.
Dva zaměstnaní sdílejí stejnou pracovní náplň, ze které plyne i vyvážený podíl na mzdě, nároku na dovolenou apod.

Citibank

V rámci Citi byly celosvětově vyvinuty a uplaťnována práce na částečný úvazek. Mimo to jsou využívány i další formy flexibilní práce: pružná pracovní doba, práce mimo pracovní místo, stlačený pracovní týden a sdílené pracovní pozice.

Unicredit Bank ČR

Firma nabízí pružnou pracovní dobu, částečné úvazky a sdílení pracovního místa, práci z domova. Aktivně pracuje s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – udržuje s nimi kontakt a před návratem s nimi probírá formu jejich opětovného zapojení. Rodiče mohou využívat webové stránky s praktickými informacemi a také poměrně vysoký pravidelný finanční příspěvek na péči o děti v případě dřívějšího návratu do práce než po 3 letech. Mezi benefity byly na žádost rodičů zahrnuto například plavání pro rodiče s dětmi. V případě propouštění má firma pro zaměstnance připravený program outplacementu a sociální balíčky.
Unicredit Bank se v roce 2009 umístil na 3. místě v soutěži Firma roku:rovné příležitosti.


Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect