Databáze dobrých firemních praxí

Firemní mateřská školka

Prvním předpokladem pro úspěšné založení a provoz firemní školky je podrobná znalost relevantní české legislativy. Pokud by školka nesplňovala požadavky stanovené zákonem, mohlo by se snadno stát, že při kontrole bude nařízeno ukončení její činnosti. Tato situace by zcela jistě byla pro každou firmu negativním PR a příliš vysokým finančním rizikem. Zřízení firemní školky je totiž jedním z nejdražších HR programů na podporu slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Zásadní je mít jasnou představu o tom, jak staré budou děti v plánované firemní školce a zda v ní budou umístěny v tzv. denním režimu péče či nikoliv.
K hlavním důvodům, proč firmy zvažují založení vlastního zařízení péče o děti patří následující:
a) boj o talent na pracovním trhu
b) babyboom a odchod velkého počtu (především) zaměstnankyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou související se snahou motivovat tyto zaměstnankyně k dřívějšímu návratu do práce, případně k jejich setrvání ve firmě
c) uvědomění si konkurenční výhody a image „žádaného zaměstnavatele“

Firemní školka firmy Linet

Jde o jednu z mála „pravých“ firemních školek v České republice, tedy takových, které si pro své potřeby zřídila samotná firma. Školka byla otevřena v září 2009 s kapacitou pro 42 dětí a hlavní motivací k jejímu založení byl „firemní babyboom“ a následný výsledek průzkumu, který potvrdil, že zájem o takové zařízení mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi je. Z několika možností, jak založit firemní zařízení péče o děti v ČR, si Linet vybral cestu zřízení školky jako živnosti s ambicí do budoucnosti získat její akreditaci od Ministerstva školství. A pro neinvestiční část, kterou tvoří hlavně mzdy personálu, využil také financování ze strany Evropského sociálního fondu (konkrétně výzvy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Celkový náklad na zřízení Linetky a její dvouleté fungování představuje přibližně 5 milionů Kč. Vybavení školky, včetně venkovní hrací plochy (jejíž zajištění je ze zákona povinné), stálo kolem 1.3 milionu Kč. Bez investičních nákladů a dotací zahrnujících mzdové náklady představují měsíční náklady na jedno dítě 5000 Kč. V Linetce fungují dvě třídy – jedna pro děti ve věku 2-4 a druhá pro děti ve věku 5-7 let. Působí v ní pět pedagožek a jeden pedagog. Školka má vzdělávací program zaměřený na individualitu dítěte a postupně bude nabízet i možnost orientovat se na techniku i těm nejmenším. Otevírací hodiny má školka přizpůsobené různým typům pracovní doby zaměstnanců a zaměstnankyň firmy, a sice 5:45-18:00. Kromě dětí zaměstnanců a zaměstnankyň Linetu, nabízí školka také možnost umístění i pro děti „zvenku“. Možnost poskytnout místa dětem, které nemají rodiče zaměstnané v Linetu, byl již předen stanovený cíl, a tím je posílení možností dostupnosti předškolního zařízení v blízkém okolí.

Firemní školka Impact-Corti a.s.

Prvotní myšlenka o založení firemní školky přišla od jednoho z majitelů firmy IMPACT-CORTI. V posledních letech se firma značně rozrostla v počtu zaměstnaných. Jejich věkový průměr (do 30 let) a složení pohlaví (70% žen) přivedly společnost k realizaci myšlenky zřízení zařízení pro děti předškolního věku.

Firma Impact-Corti se rozhodla jít cestou občanského sdružení. Občanské sdružení „Perníková chaloupka“ je sdružením zaměstnaných a jejich partnerů a partnerek, které zajišťuje provoz dětského centra pro děti předškolního věku. Impact-Corti je hlavním sponzorem tohoto sdružení.

Školka je umístěna nedaleko sídla firmy v pronajatých prostorách, je otevřena pondělí-pátek od 7.30 – 17.00 hod, kapacita školky je cca 10-12 dětí.Firemní školka německého Metra

První firemní školka „Metro Hvězdička“ byla založena v říjnu 2005. Nabízí celkem 65 míst pro děti ve věku od 4 měsíců do 6 let. Celková výměra školky činí 850 m2, využívá také zahrady o rozloze 1500 m2. Školka je unikátní svou dvojjazyčnou výukou v němčině a angličtině. To umožňuje skupině METRO chovat se spravedlivě s ohledem na rostoucí internacionalizaci firmy: jen v Düsseldorfu pracují pro METRO lidé z třiceti zemí.

Založením firemní školky chtěl řetězec podpořit rodině přátelské nastavení společnosti a pomoci svým zaměstnancům a zaměstnankyním slaďovat osobní a pracovní život. Školka je určena dětem zaměstnanců, ale mohou ji navštěvovat i děti z rodin žijících v okolí firmy. Poplatky závisí na příjmech rodičů a odpovídají poplatkům obecních školek.

Ani v Německu není snadné firemní školku založit. I tam existují přísné regulace ze strany místních komunit, které jsou legálně odpovědné za licenci a supervizi školek. Metro administrací firemní školky pověřili německý Červený kříž, který má bohaté zkušenosti s provozem sociálních zařízení. Tím pádem se získáním licence neměli větší problém.Školka při Fakultní Thomayerově nemocnici

Dvě třídy pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň nemocnice fungují v rámci komplexu mateřské a základní školy, která byla zřízena za účelem péče o hospitalizované děti. Za největší její přínos považuje nemocnice stabilizaci počtu zdravotních sester.

Mateřská škola tu má dlouholetou tradici, fungovala už i před listopadem 1989. V létě 2009 bylo zrekonstruováno první patro školky, čímž se její kapacita rozšířila z 30 na 44 dětí. Školku mohou využívat všichni zaměstnanci a zaměstnankyně, při naplnění kapacity mají přednost zdravotní sestry. Provoz školky je přizpůsoben pracovní době rodičů, začíná se v 6 hodin ráno. Docházku dětí je možné po domluvě upravit tak, aby co nejvíc vyhovovala potřebám každé rodiny. Nemocnice vychází vstříc i sestrám, které potřebují pohlídat dítě v noci, když mají službu. „Noční školku“ zajišťuje Pediatrická klinika FTN. Sestra, která má noční službu od 18 do 6 hodin ráno, může předat dítě do školky před službou v 17 hodin a ráno po službě si ho zase vyzvednout. O děti se stará pověřená sestra kliniky.

Denní školka má bohatý výběr výchovně-vzdělávacích aktivit, kam patří i zpívání, tancování, hraní divadla a malování. Děti se mohou účastnit specializovaných výukových kroužků. Školka také využívá individuální výchovné plány pro děti s odkladem školní docházky. Pořádají se tu zábavné a kulturní akce, jichž se zúčastňují jak děti zdravé, tak i hospitalizované.

Mateřská škola při FTN je výjimečná i v dalším aspektu: zřizuje ji Magistrát Hlavního města Prahy, který také finančně přispívá na provoz škol pro hospitalizované děti. Provoz školky pro děti zaměstnanců financuje nemocnice. Jde tedy o úspěšnou a inspirativní spolupráci obecní školky a zaměstnavatele, která je v současnosti velmi ojedinělá.

ŽIRAiFKA - firemní školka Raiffeisenbank

Školka ŽIRAiFKA, kterou provozuje společnost KinderGarten, je určena přednostně pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň Raiffeisenbank. Otevřena byla v únoru roku 2009, celková kapacita je až 60 míst. Přednost mají maminky vracející se z rodičovské dovolené, v případě volné kapacity ji mohou využít i další rodiče. Banka se snaží podporovat také zaměstnankyně z poboček, které nemohou školku využít z důvodu vzdálenosti od pracoviště, ty mohou čerpat finanční příspěvek banky na školku v místě svého bydliště.

Školka je otevřena každý den od 7 do 18 hodin a funguje 12 měsíců v roce, tedy i o letních prázdninách. Je umístěna v blízkosti centrály Raiffeisenbank na Praze 4. Školka se nachází v nově zrekonstruované vile, kde je dětem k dispozici několik heren, jídelna, ložnice a dětské sociální zařízení. K vile patří zahrada s trampolínou, dvěma pískovišti a prolézačkami. Jde o českou školku s výukou anglického jazyka, která probíhá formou her.

Mimo výuky angličtiny jsou pro děti připraveny doprovodné kroužky a mimoškolní aktivity jako návštěva solné jeskyně, jízdy na koních či tématické výlety. Samozřejmostí je také zajištění celodenního stravování a pitného režimu, zdravotních prohlídek, lékařských konzultací, předškolní výchova a příprava na základní školu. Komunikace s rodiči probíhá nejen osobně, ale také přes web školky.


Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect