Databáze dobrých firemních praxí
Česká spořitelna
Firma:
Česká spořitelna
Rok zavedení do praxe: Region: Sektor:
bankovnictví
Detaily:
Česká spořitelna nabízí již ve Firmě roku standardní flexibilní formy práce jako pružnou pracovní dobu, částečné úvazky
a práci z domova a jejich kombinace.

Pro pracující rodiče je zřízen program ČÁP, který ošetřuje odchod na MD/RD, samotný průběh
i návrat zpět do práce. Rovné příležitosti a úspěšnost integrace rodičů po návratu do práce jsou také nově vtěleny do hodnocení výkonu manažerů.

Česká spořitelna je vítězem soutěže Firma roku: Rovné příležitosti v roce 2009.
Související odkaz:

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect