Databáze dobrých firemních praxí
Key Plastics Janovice
Firma:
Key Plastics Janovice
Rok zavedení do praxe: Region: Sektor:
výroba
Detaily:
V průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené je udržována komunikace se zaměstnanci a zaměstnankyněmi tak, aby měli dostatečné informace o novinkách ve firmě. Dostávají firemní časopis, jsou zváni na firemní akce. Pokud existuje vhodné místo, je rodičům na rodičovské dovolené nabídnuto ve formě dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.

Firemní benefity jsou určeny plošně pro všechny zaměstnance, rodiče nejvíce využívají příspěvky na wellness, fitness a kulturu nebo benefity v rámci projektu Péče o zdraví. V posledních letech si rodiče na rodičovské dovolené zřídili klub, v rámci kterého se pravidelně potkávají.

Key Plastics Janovice (dříve Olho Technik) je vítězem posledního ročníku regionálního kola soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, kterou pořádá Gender Studies. V r. 2009 získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny.
Související odkaz:
http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2264155&als%5Bnm%5D=2264190

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
2010 Gender Studies, o.p.s.; webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT -Econnect